ZIDNI ELEMENTI

Zidni elementi se prave u radionici prema projektu i isporucuju se na gradilište. Prave se u modularnim dimenzijama 120*260 cm i 60*260 cm , a mogu biti spoljni ili unutrašnji, puni ili sa ugradnim prozorima i vratima u zavisnosti od mesta u sklopu objekta.

Na sledećim slikama prikazani su preseci spoljnih i unutrašnjih zidova.

MI SMO JEDINI KOJI KORISTIMO OVB PLOČE

SPOLJNI ZID I

 1. gips karton ploča         9.50
 2. OVB ploča                  10.00
 3. PVC folija                   0.15
 4. mineralna vuna            80.00
 5. OVB ploča                  10.00
 6. izoterm obloga            40.00

SPOLJNI ZID II

 1. gips karton ploča         9.50
 2. OVB ploča                  10.00
 3. PVC folija                   0.15
 4. mineralna vuna            80.00
 5. OVB ploča                  10.00
 6. Ter papir                      1.00
 7. letva+profil daska       40.00

UNUTRAŠNJI ZID

 1. gips karton ploča         9.50
 2. OVB ploča                  10.00
 3. vazdušni prostor          40.00
 4. OVB ploča                  10.00
 5. gips karton ploča         9.50

OSTALI ELEMENTI

Svi stubovi, podvlake i ograde se prave od kvalitetne, redisane čamove građe u svemu  prema projektu. Svi elementi se boje sandolinom u boji po želji kupca.

Kod plafona i unutrašnjih zidova vrši se obrada spojeva gips-karton pločom ispunjačem sa bandažiranjem i kompletni molerski radovi. Na fasadne zidove i kalkane na „Izoterm“ oblogu nanosi se plastična zaribana fasada bele boje.

Copyright © JAVOR INZENJERING Powered by Code Residence 2008