Konstrukcija montažnih kuća

Možemo se pohvaliti sa preko 800 izgrađenih objekata na Balkana i Evropi. U našoj radionici proizvodimo visoko kvalitetne zidne elemente, koji se izrađuju po projektu i isporučuju se na gradilište. Naši zidni elementi su modularne dimenzije 120×260 cm i 60×260 cm, te mogu biti prilagođeni kao spoljni ili unutrašnji zid, sa ugrađenim prozorima i vratima u zavisnosti od pozicije u objektu.

U nastavku su prikazani preseci spoljnih i unutrašnjih zidova, koji ilustruju kvalitet naših zidnih elemenata. Ukoliko želite da vaš projekat bude realizovan sa najboljim materijalima i stručnim timom, Javor inženjering profesional je vaš pravi izbor


 1. gips karton ploča 9.50
 2. OVB ploča 10.00
 3. PVC folija 0.15
 4. mineralna vuna 80.00
 5. OVB ploča 10.00
 6. izoterm obloga 40.00


 1. gips karton ploča 9.50
 2. OVB ploča 10.00
 3. PVC folija 0.15
 4. mineralna vuna 80.00
 5. OVB ploča 10.00
 6. Ter papir 1.00
 7. letva+profil daska 40.00


 1. gips karton ploča 9.50
 2. OVB ploča 10.00
 3. vazdušni prostor 40.00
 4. OVB ploča 10.00
 5. gips karton ploča 9.50


Ostali Elementi

Naša firma se ponosi izradom kvalitetnih stubova, podvlaka i ograda od najboljih dostupnih materijala, poput redisane čamove građe. Svi elementi se prave po projektu, uzimajući u obzir sve želje kupca. Dodatno, sve naše komponente se boje sandolinom u boji koju izabere kupac, što dodatno prilagođava izgled objekta njihovim potrebama.

Naši iskusni stručnjaci vrše obradu spojeva gips-karton pločama, uz korišćenje ispunjača i bandažiranja, kao i kompletne molerske radove na plafonima i unutrašnjim zidovima. Fasadni zidovi i kalkani obloženi “Izoterm” materijalom, prekrivaju se plastificiranom zaribanom belom fasadom.


STOLARIJA

Stolarija se izrađuje isključivo od visokokvalitetne PVC ili aluminijumske stolarije, koja je prilagođena potrebama i željama naših kupaca.

Prozori i vrata se već prilikom izrade u radionici montiraju u zidne elemente, dok se ugrađivanje na gradilištu može obaviti nakon montaže.

Naša unutrašnja jednokrilna vrata imaju luksuzni izgled sa duborezom, i mogu biti puna ili poluzastakljena.

Sva naša stolarija se boji sandolinom u boji koja se može prilagoditi željama i potrebama naših kupaca.

Uveravamo Vas da naši proizvodi imaju vrhunski kvalitet, a naši stručnjaci su tu da Vam pruže uslugu i savet pri izboru stolarije koja će

Vam najbolje odgovarati.